Dane Kontaktowe

Telefon: +48 606 643 111
E-mail: pracowniageologiczna@o2.pl

Formularz kontaktowy

O firmie

Prowadzę działalność głównie na terenie województwa mazowieckiego. Nie zamykam się tylko na Mazowsze. Wykonuję także badania geotechniczne na Podlasiu i Podkarpaciu.

Posiadam kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami w zakresie:

  • ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych,
  • poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych,
  • określania warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
  • wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych.

Od początku istnienia firmy wykonałem ponad 500 dokumentacji i opinii geotechnicznych oraz opracowań hydrogeologicznych. Wykonuję kompleksowe badania w zakresie geotechnki i geologii inżynierskiej pod wszelkie obiekty inżynierskie - budowlane, drogowe i kolejowe. Oferuję szeroki zakres usług geologicznych oraz kompleksową obsługę budów i inwestycji na etapie projektowania i realizacji.

Adres

ul. Wilcza 8
26-600 Radom

 

ul. Batalionów Chłopskich 29 m. 42
06-400 Ciechanów

Kontakt

Telefon: +48 606 643 111
E-mail: pracowniageologiczna@o2.pl